Wyjście nagrodowe Ogniska „Muranów” do Muzeum PRL-u