Występy w OSW

W piątek 10 października w ramach współpracy Ogniska ze Stowarzyszeniem na rzecz kultury młodzieżowej Aktywacja nasi wychowankowie wystąpili na profesjonalnej scenie w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie. Jest to kontynuacja projektu z ubiegłego roku szkolnego, zakładającego, że wychowankowie prezentują swoje talenty co miesiąc.

Nasze dzieci bardzo chętnie przygotowują się do występów, zwłaszcza, że są oglądani przez rodziców, rodzeństwo i znajomych.

Oprócz grupy z Ogniska występują podopieczni Clubu Zioma Janka, a więc jest to swego rodzaju konkurencja dla naszych artystów. Na występie inaugurującym projekt w tym roku szkolnym, zaprezentowaliśmy wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima przygotowane przez grupę teatralną prowadzoną przez panią Teresę Kozłowską oraz piosenki opracowane pod kierunkiem pana Kazimierza Zawadzkiego. Natomiast przy wsparciu pani Beaty Kałębasiak powstał układ taneczny, który został owacyjnie przyjęty przez publiczność.

Następne artystyczne spotkanie naszych wychowanków w Okęckiej Sali Widowiskowej w grudniu.