Z wizytą na placu zabaw przy AWF – Ognisko Bielany