Z życia Ogniska Stara Prochownia

WRZESIEŃ 2014

Od dnia 12.09. br. wznowiliśmy współpracę ze Staromiejskim Domem Kultury, mieszczącym się przy ulicy Rynek Starego Miasta 2 w Warszawie. Bierzemy tam udział w cyklu zajęć teatralnych, które odbywają się raz w tygodniu, w piątki od godz. 14:30 – 16:00.

Projekt kończy się wystawieniem przedstawienia na koniec roku szkolnego 2014/2015. Podczas zabawy w teatr, dzieci poznają i poszerzają wiedzę o świecie, a przede wszystkim rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. W czasie zajęć dzieci mogą poszaleć i wykazać się niezwykłymi pomysłami. Niektóre z tych pomysłów są włączane do przedstawienia, a dzieci czują się współtwórcami scenariusza.