Za rogatką grand zabawa! | Koncert w Ognisku ”Grochów”

Za rogatką grand zabawa!
Koncert w ramach Projektu Dream Up / Fundacja Muzyka Jest Dla Wszystkich
Godzina 16.15