Zabawy co nie miara

W naszym Ognisku raz w tygodniu odbywają się zajęcia integracyjne z elementami psycho-edukacji. Trwają około 60 minut. Uczestniczy w nich 12 Wychowanków.

Celem zajęć jest zabawa, śmiech, radość i wzajemne poznanie się. W czasie zajęć uczymy się też rozpoznawać swoje emocje, nazywać je i radzić sobie z nimi.

Zajęcia integracyjne prowadzi pedagog – ciocia Teresa