Zabawy i zajęcia dla najmłodszych dzieci

We wrześniu, po wakacyjnej przerwie, w ognisku Mokotów wznowiły swoją działalność kluby dla małych dzieci:

Klub Malucha oraz Klub Rodzica z Małym Dzieckiem.

Klub Malucha jest prowadzony przez Towarzystwo „Przywrócić Dzieciństwo”we współpracy z ZOW i działa na przy ognisku Mokotów już ósmy rok. Przychodzą tu dzieci w wieku 2,5- 4 lat nie objęte edukacją przedszkolną i rodzice mogą je zostawić na zajęciach prowadzonych przez wychowawców w godz. 10-13 od poniedziałku do piątku.

Projekt rozpoczął się w marcu b.r. i będzie trwał do grudnia 2014 r. Liczymy na kontynuację Klubu Malucha w roku 2015 po feriach zimowych.

Klub Rodzica z Małym Dzieckiem jest ofertą dla rodziców z małymi dziećmi, którzy przychodzą do nas we wtorki i czwartki w godzinach 10-13. Ten projekt jest realizowany przez cały rok szkolny z wyłączniem ferii zimowych i wakacji przez Zespół Ognisk Wychowawczych.

Nasi pracownicy animują różne formy aktywności dla maluchów i ich rodziców, np. zajęcia ruchowe, muzyczne, manualne, plastyczne; dzieci pozostają przez cały czas pod opieką rodziców.

Rodzice maluchów mają możliwość uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych, organizowanych w naszym Ognisku przez Fundację „Dzieci Niczyje”w ramach programu „Dobry Rodzic–Dobry Start”.

We wrześniu odbył się warsztat nt. Radzenia sobie ze złością i uporem małych dzieci pt. „Mały Terrorysta”.

Obie grupy spotykają się podczas współnych zajęć i zabaw w dużej sali oraz na powietrzu. Dzieci lubią szczególnie zabawy w piaskownicy, jazdę motorem, samochodami i na rowerkach po naszym terenie. Jak dotąd – pogoda nam sprzyja!