Zajęcia artystyczne w Rodzinnym Klubie Malucha „PROMYK”

W Klubie „Promyk” dzieci poznają swoje talenty plastyczne i muzyczne. Na zajęciach plastycznych milusińscy rozwijają swoją wyobraźnię, twórczą aktywność i ekspresję malarską. Uczą się dostrzegania form oraz bogactwa barw w naturze. W swoich pracach wyrażają przeżycia i emocje. Rozwijają umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi. Stają się samodzielne, wytrwałe i nabywają umiejętności planowania swoich działań. Dzieci najbardziej lubią malować farbami i wyklejanki.

Zajęcia muzyczne pomagają dzieciom w kształtowaniu wrażliwości muzycznej, usprawniają zdolności koncentracji słuchowej i uwrażliwiają. Wspólny taniec z rodzicem, babcią, dziadkiem czy opiekunką oraz grupą stwarza dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności. Zapewnia pozytywne przeżycia i docenia włożony wysiłek. 

Nie brakuje również czasu na zabawę, która jest główną aktywnością dziecka. Wspólna zabawa daje najmłodszym dużo radości, pozwala zdobywać wiedzę, umiejętności społeczne i sprawność ruchową.