Zajęcia plastyczne z wikliny papierowej- Ognisko „Muranów”