ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W OGNISKU „GROCHÓW”

Nasza grochowska grupa „socjo” zawiązała się w zeszłym roku. Głównym celem spotkań było stworzenie możliwości zdobycia praktycznych umiejętności radzenia sobie w grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji koleżeńskich, doskonalenia umiejętności efektywnego komunikowania się, nabycia umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć i emocji w sposób konstruktywny, zastanowienia się nad własnymi cechami, mocnymi stronami i zasobami, a przez to podniesienia poczucia własnej wartości, jak również omówienia potrzeb i trudności związanych z okresem dorastania.

W tym roku nasz grupa podjęła się samodzielnego odnowienia sali, w której odbywają się zajęcia i zbudowała do niej mebli z palet. Praca była ciężka i czasochłonna. Wymagała dużo cierpliwości, wytrwałości i kreatywności oraz wykazania się umiejętnościami organizacji pracy i komunikacji. Ale opłaciło się! Efekty zobaczcie sami 🙂

 

Paulina Chudzikiewicz

socjoterapeuta