Zapraszamy na 6. Targi CSR!

 

 

Edukacyjna działalność biznesu na 6. Targach CSR

Największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi – Targi CSR odbędzie się 17 listopada 2016 roku
w Galerii stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznych Targów będzie edukacyjna działalność biznesu, a organizatorem,  niezmiennie od 12 lat, jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tym roku wystawcy i zwiedzający spotkają się na Targach CSR w Warszawie 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego (strona wydarzenia: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/), który stanie się przestrzenią  poznania dobrych praktyk firm i organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Targi to także szansa na poszerzenie wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), nawiązywanie kontaktów z praktykami i ekspertami CSR, możliwość współpracy i dialogu między odpowiedzialnym biznesem i jego otoczeniem oraz zapoznania się z ofertą usług związanych z tym obszarem.

– Raz na dwa lata zapraszamy firmy i ich interesariuszy do spotkania się w tym wyjątkowym miejscu, jakim są Targi CSR. To wydarzenie, które wychodzi dużo szerzej poza świat specjalistów ds. CSR, nie skupia się na definicji, ale praktycznej prezentacji i omówieniu tego, co biznes może zrobić pożytecznego dla mnie, mojego sąsiada, koleżanki z pracy. Pokazuje biznes, który staje się partnerem w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które organizuje 6. Targi CSR.

 

 

 

 

Część wystawiennicza

Targi CSR są bezpłatne dla uczestników i uczestniczek oraz otwarte (nie obowiązuje rejestracja) na różne grupy odbiorców: przedstawicieli/ki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu CSR, przedstawicieli/ki administracji publicznej, dziennikarzy, konsumentów, studentów, studentki, przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszystkich, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Zwiedzający będą mogli poznać działalność około 60 wystawców, w głównej mierze firm, które na co dzień wdrażają CSR w swoich firmach i postępują zgodnie z jego zasadami. Porozmawiać z praktykami CSR czy nawet włączyć się w poszczególne projekty realizowane i prezentowane przez firmy.

Cześć konferencyjna

Organizatorzy przewidują różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy na scenie, launch publikacji poświęconej strategii CSR i oczywiście stoiska targowe.  Targi CSR będą także transmitowane online i obecne w mediach społecznościowych pod hashtagiem #TargiCSR.

Tematem części konferencyjnej wydarzenia będzie „Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy”. To właśnie podczas Targów po raz pierwszy ogłoszona zostanie lista inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości, edukowanie interesariuszy w takich aspektach jak na przykład zdrowie, bezpieczeństwo, ekologia, rynek pracy, konsumpcja, współpraca z dostawcami, styl życia, kultura, technologia, nauka i rozwój. Lista to projekt  Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dziennika „Rzeczpospolita”.

Gośćmi głównymi Targów CSR będą przedstawiciele administracji publicznej oraz eksperci CSR, w tym również członkowie zarządów firm – Partnerów Targów CSR. Wystąpią osoby rozpoznawalne medialne zaangażowane w kwestie społeczne, środowiskowe, a także działania edukacyjne.

Wybrane atrakcje skierowane do dzieci i młodzieży:

  • Lekcja WF-u z Mistrzem. Krzysztof Ignaczak, Mistrz Świata w siatkówce poprowadzi zajęcia sportowe (wystawca: PKN ORLEN);
  • zajęcia dla zorganizowanych grupy dzieci w ramach programu Majsterkowo: majsterkowanie, malowanie, sadzenie roślin (wystawca: Castorama);
  • Mistrzowie Chemii zaprezentują doświadczenia chemiczne (wystawca: PKN ORLEN);
  • konkurs z nagrodami poświęcony wiedzy Ekonomicznej na bazie planszowej gry Liderzy Europy (wystawca: BZ WBK);
  • prezentacja nowego portalu finansiaki – jest to portal dla rodziców oraz nauczycieli ze strefą zabaw dla dzieci i młodzieży – w tym już 3-latków. Rodzina Finansiaków pozwoli zgłębić wiedzę na tematy związane z zarządzaniem pieniędzmi (wystawca: BZ WBK);
  • zabawy i quizy naukowe oraz gry logiczne (wystawca: Adamed);
  • możliwość nauki alfabetu Morse’a (wystawca: Fundacja Edukacji Morskiej).

Więcej informacji o wystawcach i ich działaniach na targach [KLIK].

 

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie przez inne podmioty.

 

Więcej informacji o wydarzeniu:

 

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl
 
Kontakt do koordynatorki wydarzenia:
Ewa Albińska, mobile: 661 295 001, e-mail: ewa.albinska@fob.org.pl
 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.