Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na catering wigilijny – 17 grudnia 2019r.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na catering wigilijny – 17 grudnia 2019r..

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert

Pobierz dokumenty postępowania: