Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 3 pakietów licencji dostępowych do serwera Windows Serwer 2019

 Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty 4_12_2019 r. Dziekujemy za udzial w postępowaniu.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 3 pakietów licencji dostępowych do serwera Windows Serwer 2019 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Termin składania ofert upływa 2 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert

Pobierz dokumenty postępowania: