Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę instrumentów muzycznych wraz z osprzętem na potrzeby działalności Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Zamawiający informuje, że postępowanie zostalo unieważnione w dniu 10.12.2019 r.  ponieważ nie wpłynęła żadna oferta

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę instrumentów muzycznych wraz z osprzętem na potrzeby działalności Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: