Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę materiałów biurowych i plastycznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

W dniu 12 czerwca 2019 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. Dostawy materiałów biurowych i plastycznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2019 r., godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny być w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: