Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę zasilacza awaryjnego do zasilania szafy RACK w serwerowni, 2 dysków SSD Samsung oraz osprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stara 4.

Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty. 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zasilacza awaryjnego do zasilania szafy RACK w serwerowni, 2 dysków SSD Samsung oraz osprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stara 4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załączniku nr 3 do Zaproszenia – „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja”.

Termin składania ofert upływa 4 listopada 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: