Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie terapii pedagogicznej w dla dzieci w wieku 6-18 lat z Ogniska „Starówka” we współpracy z kadrą Ogniska

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych.

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2020 r. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: