Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć i animacji, zabaw dla dzieci w wieku do lat 3 w Rodzinnym Klubie „Malucha” z podziałem na części: 1) w Ogniskach „Muranów” 17 godzin, 2) Ognisko Muranów 17 godzin; 3) Ognisko „Praga” – 22 godziny

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych. 

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2020 r. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: