Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika wody do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23

20.03.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na usługę pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika wody do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23″
 
Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 r., godz. 12:00
 
Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
 
Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 
Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.
 
Pobierz dokumenty postępowania: