Zarządzenia Nr 15 – 23 p.o. Dyrektora CWR RW

W związku z powstaniem Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wydane zostały nowe zarządzenia dotyczące funkcjonowania Instytucji.