Zarządzenia Nr 1 – 7 p.o. Dyrektora CWR RW

W związku z powstaniem Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wydane zostały nowe zarządzenia dotyczące funkcjonowania Instytucji.