Zarządzenie nr 10/2017

Zarządzenie Dyrektora CWR RW w sprawie wprowadzenia w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.