Zarządzenie nr 11/2017

Zarządzenie Dyrektora CWR RW nr 11/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.