Zarządzenie nr 24, 25, 28, 29, 30, 31 p.o. Dyrektora CWR RW

W związku z powstaniem Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wydane zostały nowe zarządzenia dotyczące funkcjonowania instytucji.