Zarządzenie Nr 13 p.o. Dyrektora CWR RW w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych

Dyrektor CWR RW wyznaczył na podstawie art. 130 par. 2 KP dni wolne od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy – soboty:

  • za dzień 15 sierpnia 2015 – dzień 14 sierpnia 2015
  • za dzień 26 grudnia 2015 – dzień 24 grudnia 2015