Żegnamy Barbarę Zawirską Roefler…

 

 

Pożegnanie Barbary Zawirskiej Roefler