Zespół SPR Bielany

Kierownik:

Beata Świeczak

Absolwentka specjalistycznych studiów menedżerskich (MBA) o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi Politechniki Lubelskiej, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania projektami, doradztwa zawodowego i personalnego. Kierowanie placówką opiera na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, które nabyła na stanowiskach kierowniczych, administracyjnych, w kierowaniu zespołami pracowniczymi, w instytucjach finansów publicznych, uczelniach wyższych, firmach szkoleniowych, agencjach doradztwa personalnego, organizacjach pozarządowych, w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Piktogram

Zespół merytoryczny:

Jadwiga Małgorzata Bartknecht – Krzos

Mgr psychologii i psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkolenia Podyplomowego w Terapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadzonego przez brytyjskie Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Szkolenie odbywało się we współpracy i pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB (Certyfikat nr 90). Ukończyła również specjalistyczne szkolenie z Systemowej Pomocy Rodzinie (prowadzone przez Zespół Szkoleń Fundacji Bene Vobis rekomendowany przez PTP) oraz cykl szkoleń z Terapii Schematu dla Zaawansowanych (atestowany przez International Society of Schema Therapy – ISST). Ponadto uczestniczyła w szeregu szkoleń z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) oraz zastosowania programu MBSR i MBCT (Mindfulness) w psychoterapii.

Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog i psychoterapeuta w udzielaniu pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i par w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych. Na bieżąco uzupełnia i aktualizuje swoją wiedzę oraz podnosi kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aktualnie w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematu, ISTDP i mindfulness.

obrys postaci

Małgorzata Biczyńska vel Bicz

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiej w zakresie stosowanej psychologii klinicznej.

Jest członkiem Koła Krakowskiego Psychoanalizy New Lacanian School od 2004 roku, od ponad 20 lat kształci się systematycznie w nurcie psychoanalizy lacanowskiej: uczestniczy w kartelach (grupach pracujących nad klinicznymi zagadnieniami), odbywa własną psychoanalizę, superwizje oraz uczestniczy w dyskusjach klinicznych, wykładach, konferencjach z tego nurtu (była min. szefem redakcji czasopisma Psychoanalizy).  Oprócz tego skończyła szkołę trenerów, ma ponad 20 letnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów, szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych.

W swojej karierze zawodowej pracowała również w przedszkolu integracyjnym z dziećmi ze spektrum autyzmu raz ich rodzicami.

Uczestniczy także w szkoleniach z innych modalności min.: posiada certyfikat Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej ISTDP oraz certyfikat szkolenia MBSR

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany od kilkunastu lat zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, towarzysząc im w odkrywaniu i wypracowywaniu ich własnych podmiotowych odpowiedzi i rozwiązań.

Małgorzata Biczyńska vel Bicz

Katarzyna Bielecka

Psychoterapeutka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie „Systemowa Pomoc Rodzinie” organizowane przez Zespół Szkoleń Fundacji Bene Vobis rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła także Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które odbyło się we współpracy i pod merytorycznym nadzorem PTP. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej i par. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwija uczestnicząc w szkoleniach i superwizji. W swojej pracy czerpie z różnych nurtów psychoterapeutycznych.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje i psychoterapię par.

obrys postaci

Bożena Kołodziejska

Ukończyła Wyższą Szkolę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna

oraz Studia Podyplomowe w Zakresie Organizacji i Zarządzania w Pomocy Społecznej. Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej ze specjalizacją pomoc psychologiczna dla dorosłych ofiar przemocy w Instytucie Psychologii Zdrowia – PTP. Ukończyła szkołę trenerów mediacji rodzinnych.

Wieloletni Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany pracuje interwencyjne z osobami w kryzysie osobistym, prowadzi konsultacje, mediacje,  współprowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty z zakresu rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Od wielu lat współpracuje z Fundacją „Projekt Starsi” pomagając seniorom doznającym przemocy

Hanna Kotara

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna). Od ponad 20 lat systematycznie uczestniczy w wykładach, seminariach i spotkaniach klinicznych Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School a także odbywa własną psychoanalizę w tym nurcie.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany od przeszło 15 lat zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Szczególnie jest jej bliska tematyka małego dziecka, jako że przez kilkanaście lat pracowała jako psycholog w warszawskich żłobkach. Dla klientów Poradni  współprowadzi również 3 – częściowy cykl warsztatów pt. „Konflikt w rodzinie – rozwiązać, tłumić czy uciekać?”, a także grupę rozwojową dla kobiet po 40 roku życia.

obrys postaci

Małgorzata Pawlonka

Prawniczka, psycholożka. Ukończyła Wydział Prawa i Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej, cywilnej i karnej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie poradnictwa prawnego w ramach różnych instytucji i organizacji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany prowadzi konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego.

obrys postaci

Marta Szlendak

Marta Szlendak – mgr psychologii,  psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Podyplomowego Szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzonego przez  Oxford Cognitive Therapy Centre  i Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej, odbywającego się we współpracy i pod  merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.

Ukończyła cykl szkoleń z Terapii Schematu dla Zaawansowanych atestowany przez International Society of Schema Therapy ( ISST, )  z Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej (ISTDP) oraz z zastosowania programu Mindfulness w Psychoterapii.Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako psycholog i psychoterapeuta z dziećmi, rodzinami i parami oraz prowadząc grupę terapeutyczną. Swoje umiejętności i wiedzę pogłębia uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i superwizji w różnych podejściach terapeutycznych, dających wielowymiarowe spojrzenie na problemy zgłaszane przez pacjentów i pozwalających wzbogacać warsztat pracy.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje i psychoterapię par.

obrys postaci

Sekretariat:

Anna Szulęcka

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany prowadzi sekretariat, jest odpowiedzialna za pierwszy kontakt z pacjentami oraz za planowanie i rejestrowanie terminów wizyt.
Udziela im także informacji o możliwości skorzystania z pomocy w innych miejscach na terenie Warszawy.
Współpracuje z personelem w zakresie organizowania wizyt pacjentów, dbając o sprawną i konstruktywną komunikację i współpracę.
obrys postaci

Superwizorzy:

Jolanta Berezowska

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na Wydziale Lekarskim. Uzyskała tytuł lekarza specjalisty psychiatry. Uczestniczyła w kompleksowym szkoleniu z zakresu terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz dodatkowo dwuletnie szkolenie z hipnoterapii ericksonowskiej w Ośrodku ZIST koło Monachium.

Ukończyła również dwuletnie szkolenie z zakresu Terapii Stanów Ego oraz liczne szkolenia dotyczące terapii rodzin i par. Uzyskała certyfikaty psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwie Psychologicznym, a także certyfikaty superwizora w obu wymienionych Towarzystwach. Od wielu lat jest nauczycielem psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Superwizuje pracę zespołu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany od 2009 roku.

obrys postaci