Zespół SPR Bemowo

Kierownik:

Jarosław Serdakowski

kierownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo i psychoterapeuta

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył również czteroletnie podyplomowe szkolenie w analizie grupowej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, trzyletnie szkolenie z psychoterapii rodzinnej w podejściu systemowym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów oraz certyfikowanym terapeutą i członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Tworzył Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i kierował nią jako dyrektor od 1997 – 2023 roku. Prowadzi również konsultacje i psychoterapię par i rodzin.

Jarosław Serdakowski

Zespół merytoryczny:

Edward Buzun

psychoterapeuta i trener, analityk grupowy

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia. Odbył również czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym grupowym prowadzony przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, którego jest członkiem. Aktualnie jest kandydatem na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par, konsultacje rodzinne oraz warsztaty „Rodzice jako Partnerzy” oraz „Rodzice jako Partnerzy po rozstaniu”.

Edward Buzun

Magdalena Jóźwik

psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalizacją psychologia wychowawcza. Odbyła również czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamiczno-systemowym prowadzony przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychoterapii im. JJ. Haubenstocków w Krakowie.

Jest w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par oraz konsultacje i terapię rodzinną.

Magdalena Józwik

Bogumiła Jurek

sekretarka i trenerka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, na kierunku pedagogika, ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna i socjalna. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada certyfikat realizatora Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi Sekretariat, jest odpowiedzialna za pierwszy kontakt z pacjentami i przyjmowanie zgłoszeń. Prowadzi również warsztaty umiejętności wychowawczych.

Bogumiła Jurek

Tomasz Jurczyk

psychoterapeuta, członek zespołu badawczego

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna dzieci i rodzin. Odbył roczny kurs wprowadzający do psychoterapii psychoanalitycznej oraz pięcioletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamiczno-systemowym prowadzony przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par, konsultacje i terapię rodzinną, grupy warsztatowo-terapeutyczne oraz badania naukowe.

Pracuje również w języku angielskim.

Tomasz Jurczyk

Iwa Magryta-Wojda

psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją terapia rodzin i małżeństw. Odbyła również czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej w warszawskim Studium Psychoterapii Analitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkinią.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje oraz terapię par i rodzin, również w języku angielskim.

Iwa Magryta - Wojda

Karolina Małek

członek zespołu badawczego

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychologia wychowawcza stosowana. Odbyła również trzyletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym prowadzony przez Stowarzyszenie OPTA.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo zajmuje się pracą badawczą.

karolina malek

Agnieszka Olszewska

mediatorka, trenerka, psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego, czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym grupowym prowadzony przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów oraz szkolenia z zakresu mediacji ze specjalizacją w mediacji rodzinnej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje, mediacje, warsztaty psychoedukacyjne oraz terapię grupową.

Agnieszka Olszewska

Olga Piekarska-Piotrowicz

psychoterapeutka, trenerka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Odbyła również czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii INTRA w Warszawie. Jest w trakcie czteroletniego podyplomowego kursu psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym prowadzonego w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par, konsultacje i terapię rodzinną oraz warsztaty psychoedukacyjne.

Olga Piekarska

Anna Rasińska

psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna. Odbyła również czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym prowadzony w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest także członkinią nadzwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par oraz konsultacje i terapię rodzinną.

Anna Rasinska

Weronika Rybak

psycholog, seksuolog, psychoterapeutka

Psycholog – seksuolog i certyfikowana psychoterapeutka pracująca w nurcie analitycznym oraz analityk grupowy (Certyfikat IGAR posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie oraz 4-letnie podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Mentalizacji uczyła się na kursach prowadzonych przez Anna Freud Center London.

Członkini zwyczajna Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par i rodzin, a także warsztaty grupowe dla par.

Weronikia Rybak

Barbara Suchańska

psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia oraz terapia rodzin i małżeństw. Odbyła również czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii INTRA w Warszawie, a następnie ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest certyfikowaną psychoterapeutką oraz członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par oraz konsultacje i terapię rodzinną.

Barbara Suchańska

Sylwia Szyszko-Ginalska

psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją terapia rodzin i małżeństw oraz psychologia kliniczna dziecka. Jest w trakcie czteroletniego podyplomowego kursu psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym prowadzonego w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest także członkinią-kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo prowadzi konsultacje i terapię par oraz konsultacje i terapię rodzinną.

Sylwia Szyszko Ginalska

Superwizorzy:

  • Joanna Skowrońska – „Gabinet Psychoterapii”
  • Agnieszka Leźnicka – Łoś – Gabinet Psychoterapeutyczny
  • Stanley Ruszczyński
  • Mary Morgan