Zespół SPR Wawer

Kierownik:

Krzysztof Jakubiak

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wawrze pracuje od 2018 r. poprzednio na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obecnie jako p.o. kierownika. Od 2012 roku kierował placówkami z obszaru kultury oraz koordynował projekty miejskie i dzielnicowe. Współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Stypendysta programu Erasmus+ oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W poradni pełni obowiązki kierownika. Kierowanie placówką opiera na doświadczeniu w najbardziej wrażliwych sektorach oraz nastawieniu na najistotniejsze aspekty pracy: klienta i usługi, oraz przeświadczeniu, że muszą one przede wszystkim działać dla człowieka.

Zespół merytoryczny:

Anna Firkowska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Instytutu Psychologii, Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej osób dorosłych i dzieci, zarówno indywidualnej jak i grupowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując: jako psycholog w zakresie medycyny pracy, jako psychoterapeuta w Oddziale Dziennym i Poradni Leczenia Nerwic, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Instytucie Psychoterapii Par i Rodzin Inverso oraz praktyce prywatnej. Swoje umiejętności psychoterapeuty doskonali uczestnicząc w stażach klinicznych, konferencjach i superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych.

Lidia Flis

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), specjalizacji Terapia Rodzin i Małżeństw oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła także szkolenie terapeutyczne II stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie Externship w nurcie Terapii Skoncentrowanej Na Emocjach organizowane przez PSEFT oraz Szkołę Trenerów w Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie terapeutyczne, które zdobywała w Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny UW, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, punkcie konsultacyjnym i świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, telefonie zaufania Ośrodka Psychoterapii i Psychoedukacji „Drabina” oraz prywatnej praktyce. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię dla par/małżeństw i rodzin oraz warsztaty rozwoju osobistego (stacjonarnie i online). Sprawuje również pieczę nad treściami psychoedukacyjnymi pojawiającymi się na stronie internetowej i fanpage’u Poradni na FB.

Maria Jarco – Działak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalizacja – Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności Neuropsychologia kliniczna na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz 2-letnie studia podyplomowe o specjalności Psychoterapia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – studiów będących częścią teoretyczno-ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w instytucjach publicznych (m.in.: Szpitalu Wolskim, Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wola, Praga-Południe, Otwock) oraz organizacjach pozarządowych (m.in.: Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Fundacji Dzieci Niczyje – ob. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Wsparcie, Fundacji Stocznia).

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet 45+.

Zuzanna Kędzierska

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia. Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Mabor we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zyskała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie zajmowała się psychoterapią indywidualną i rodzinną.  Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje, psychoterapię par i rodzin, psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz warsztaty umiejętności wychowawczych.

Maria Kurek

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka Instytutu Psychologii, Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo – psychodynamicznym przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Józefik. Przez 10 lat zawodowo związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, gdzie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie prowadziła diagnozę i terapię dzieci, młodzieży oraz rodzin. Doświadczenie zdobywała także podczas staży w ośrodkach akredytowanych przez PTP, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz w Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin. Pracuje pod stałą superwizją.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię małżeństw, par i rodzin oraz konsultacje i indywidualną psychoterapię młodzieży.

Małgorzata Lorens

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności – Psychologia Kliniczna. Ukończyła Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, studium terapii uzależnień w Care Brok oraz studia podyplomowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Seksuologia Kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz na całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Umiejętności psychoterapeutyczne systematycznie doskonali uczestnicząc w stażach klinicznych, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych.

Maria Mossor

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalizacja – pedagogika resocjalizacyjna oraz dwóch kierunków kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogiki oraz wczesnej interwencji – pomoc dziecku i rodzinie.

Obecnie w trakcie czteroletniej, podyplomowej Szkoły Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Prowadziła liczne spotkania o charakterze wsparciowym dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym związanym m.in. z trudnościami wychowawczymi i przeżywaniem straty związanej z uzyskaniem diagnozy dotyczącej niepełnosprawności dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Magdalena Stupakowska

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Obecnie w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jest to jeden z niewielu ośrodków w Polsce posiadający rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego.  Pracuje  w nurcie systemowo – psychodynamicznym. Posiada kilkunastoletnią praktykę w zawodzie, zdobytą w placówkach opiekuńczych, szkolnictwie oraz niepublicznych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje oraz psychoterapię par, rodzin, młodzieży i osób dorosłych.

Magdalena Stupakowska

Anna Szumowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzoną przez dwa współpracujące zespoły: Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziecięcych oddziałach psychiatrycznych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo oraz w niepublicznych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Pracuje w nurcie psychodynamiczno-systemowym, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną dzieci oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Zdjęcie psychoterapeutki

Agnieszka Turula

Psychoterapeutka, odbyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka pedagogiki i kulturoznawstwa. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując ze szkołami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prowadząc grupy socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych, psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową dla młodzieży. Brała udział w stażach klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych.

Ewa Wanat

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego (ATK) na Wydziale Filozofii- kierunek psychologia ze specjalizacją „Psychologia Kliniczna Dziecka”. Odbyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Psychoterapia Zintegrowana. Posiada ponad 20- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, które zdobyła pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Poradni Psychiatrycznej I-P – Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacji na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski, jako psycholog szkolny, a także w innych placówkach świadczących pomoc psychologiczną i wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodzin.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną dzieci, zajmuje się poradnictwem wychowawczym oraz wsparciem dla rodziców, a także prowadzeniem warsztatów wychowawczych dla rodziców.

Ewa Wanat

Magdalena Wielgus

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapią zajmuje się od 2002 roku. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne zdobywane w Szpitalu Nowowiejskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Klinice Psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowego Instytutu Medycznego.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych.

Magdalena Wielgus

Sekretariat:

Katarzyna Ołowska

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer prowadzi Sekretariat, jest odpowiedzialna za pierwszy kontakt z pacjentami i przyjmowanie zgłoszeń.

obrys postaci

Superwizorzy:

Monika Głuszkowska

Hanna Pinkowska – Zielińska