ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2019 ROKU

W związku z podjęciem w dniu 25.01.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr VI/61/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045 oraz Uchwały NrVI/62/2019 w sprawie budżetu na rok 2019, zgodnie z postanowieniami art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku.