Złożenie kwiatów na grobie Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przez wychowanków Ogniska „Starówka”.