Historia

Rok 2015
Na mocy uchwały Rady Miasta Stołecznego nr XI/202/2015 z dn. 7 maja 2015. Zespół Ognisk Wychowawczych przeobraża się w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

– Lista firm, które wspomagają Ogniska stale się poszerza.

W 2015 roku współpracowali z nami Samsung Electronics Polska, Provident, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Mondelez International, Coca-Cola, 

Po raz kolejny bierzemy udział w projekcie AIESEC KIDS

– Ognisko „Marymont” bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Jego celem była wieloprofilowa stymulacja rozwoju oraz poprawa kompetencji społecznych;

IX dobroczynna aukcja świąteczna na Forum Muratora, z której dochód został przeznaczony na atrakcje podczas wyjazdu wakacyjnego Ogniska „Marymont”;

– W Ogniskach wprowadzony zostaje system motywacyjny dla wychowanków;

– Ogniska biorą udział w projekcie  „Mistrzowie kodowania”

Ognisko Praga odwiedza Burmistrz Pragi Pan Paweł Lisiecki, przy okazji 367 urodzin dzielnicy Pragi-Północ i konkursu „Laurka dla Pragi”;

– W Ognisku „Grochów” startują zajęcia integracyjne z elementami psycho-edukacji;

Ognisko „Okęcie” prezentuje talenty swoich wychowanków przy okazji koncertu walentynkowego w Okęckiej Sali Widowiskowej

Ognisko „Grochów” organizuje Przegląd Piosenki i Poezji Twórców związanych z Grochowem;

Wychowankowie Ognisk wzięli udział w nagraniu do programu „Mali Światowcy”, emitowanego na antenie TVP ABC;

– W program wychowawczy Ognisk na stałe zostają wpisane zajęcia socjoterapeutyczne;

– Ogólnoogniskowe święto „Imieniny Dziadka”;

– Ognisko „Grochów”, bierze udział w akcji „Godne Dzieciństwo” i pomaga potrzebującym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży;

ZOW staje się współorganizatorem VIII Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych;

Zorganizowana została zabawa dla wszystkich ognisk, gra terenowa pt. „Selfie z Dziadkiem”

– XXVIII Festiwal Muzyczny „Piosenka w Świdrze”;

Wydanie płyty z autorsko skomponowaną muzyką i koncert w Starej Prochowni pt. „Młodzieńcze Impresje”;

– Współudział w opracowaniu standardów pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowane przez: wychowawców podwórkowych, streetworkerów – pedagogów ulicy, streetworkerów młodzieży w m.st. Warszawa; 

– Organizacja wiosennych i jesiennych wyjazdów socjoterapeutycznych do Ośrodka „Kordon” w Sopotni Wielkiej dla warszawskich placówek wsparcia dziennego;

Ognisko „Mokotów” uczestniczyło w imprezie finałowej i uświetniło swoim występem wokalnym Przegląd Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Ministerstwie Gospodarki;

– Organizacja sportowych zajęć, pojedynków międzyogniskowych;

We współpracy z Fundacją „Pomóżmy Dzieciom”, Ognisko „Starówka” przygotowało własnoręcznie robione zabawki z filcu dla dzieci z Nepalu;

– Warszawska Strefa Rodziny gości prawie 31,5 tysiąca osób;

– Organizacja rejsów statkiem po Wiśle;

Stworzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych, którego głównym celem jest zapewnienie pomocy rodzinie jako najważniejszej przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju dzieci i rodziców poprzez wzmacnianie środowiskowych zasobów i źródeł wsparcia rodziny;

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga działająca przy CitiBanku odnowiła szatnię przy Ognisku „Okęcie”;

Do życia powołane zostaje Studium Terapii i Pomagania;

Prowadzenie zajęć w ramach Akademii Socjoterapii;

Przeprowadzenie Warsztatu pogłębiającego umiejętności pracy z rodziną dla pracowników CWR RW;

– Organizacja 12 letnich obozów, z których skorzystało niemal 280 wychowanków;

Ognisko „Mokotów” bierze udział w Warszawskich Warsztatach Urbanistycznych;

–  W Ognisku „Praga” rusza kolejna edycja „Programu Wzmacniania Rodziny”;

– Organizacja II Festiwalu wiedzy, umiejętności i zainteresowań „Rodzina w Działaniu”;

– W Ognisku „Bielany” prowadzone są zajęcia z języka migowego;

– Wychowankowie Ognisk biorą udział w zajęciach Młodzieżowej Akademii Reportażu i Dokumentu;

– Wznawiamy tradycję wydawania gazet przez Ogniska. Nowoutworzony magazyn nosi tytuł „O!”. Jego redakcja zajmują się dzieci i wychowawcy z Ognisk oraz przedstawiciele placówek wsparcia dziennego;

– Dzieci z Ognisk spotykają się na warsztatach w Teatrze Powszechnym pt. „Teatralne Laboratorium Marzeń”;

– Ognisko „Starówka” wprowadza szeroką ofertę zajęć plastycznych;

– Ogniska biorą udział w warsztatach multimedialnych „Magia w Procesie”;

– Do Ognisk zostało wprowadzone projektowe nauczanie języka angielskiego;

– Firma Mondelez International w ramach wolontariatu pracowniczego, przygotowała dla dzieci z Ogniska „Mokotów” warsztaty kulinarne, sportowe i plastyczne;

– Ognisko „Grochów” odwiedza Magdalena Mróz, zdobywczyni wicemistrzostwa i mistrzostwa Polski oraz mistrzostwa Europy;

– Ognisko „Bielany”, „Grochów” i „Gocław” biorą udział w akcji „Spotkajmy się” im. Jadwigi Romockiej;

– Ognisko „Bielany” organizuje Międzyogniskowy Maraton Gier Planszowych;

– Wychowankowie z Ognisk odwiedzają grób swojego patrona na cmentarzu na Powązkach;

– Ognisko „Praga” organizuje twórcze warsztaty małych artystów pn. „Projekt Szufladka”;

– Ognisko „Okęcie” wsparło projekt charytatywny malując bombki dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Centrum Handlowym MODO;

– Ognisko „Gocław”  bierze udział w akcji charytatywnej w Ośrodku Fundacji „Pegasus” w Musułach;

– Ognisko „Mokotów” organizuje Dzień Rodziny;

– w Ognisku „Praga” odbyła się oficjalna uroczystość przekazania darów przez Ambasadę Republiki Korei i Korean Business Association dla ognisk wychowawczych prowadzonych w całej Warszawie przez CWR RW;

Spotkanie wigilijne połączone ze świętowaniem „Dnia Wychowawcy” dla pracowników CWR RW i ich rodzin;

– We wszystkich Ogniskach odbyły się spotkania wigilijne, każde dziecko zostało obdarowane prezentem.

 

Rok 2014

Od 2014 roku do dnia dzisiejszego funkcje dyrektora pełni Pan Jarosław Adamczuk. 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ZOW na podstawie Karty Nauczyciela stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Wyjaśnienie MPiPS : „Zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1-7, ustaw? z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stosuje si? do dnia 1 stycznia 2014 r.”;

– Wakacje w ZOW,  w czasie których 190 wychowanków wypoczywało na 8 obozach, a 75 wychowanków wzięło udział w „Lecie w mieście”, które organizowały ogniska: „Praga” , „Muranów” i „Gocław”;

– II Warszawska Strefa Rodziny. Rodziny z dziećmi z Warszawy i turyści mogli nieodpłatnie wziąć udział w  plenerowych warsztatach i animacjach, w każdy weekend przy Ogniskach „Starówka” oraz „Praga”. Odwiedziło nas 23 670 osób;

– Rodzinna Strefa Sportu na Starówce działająca od 30 czerwca do 29 sierpnia , którą odwiedziło 6 690 osób;

Finał konkursu Super Expressu i m.st. Warszawy pn. „Moje największe marzenie”

–  Współorganizacja „Majówki na Skarpie”;

–  Ognisku „Marymont” otwarty zostaje  Klub Rodzica Autyzm –HELP;

–  Piknik Rodzinny w Ognisku „Grochów”;

– Finał projektu ” Warszawa moim przyjacielem – skutecznym nauczycielem”, organizowany przez Ognisko „Gocław”;

– Ogniska „Stara Prochownia” i „Starówka” wzięły udział w Święcie Inicjatyw Społecznych „Śródmieście działa”;
                                                                                                                                                                    
–  XXVII Festiwal „Piosenka w świdrze”. Ogniska ZOW reprezentowali przedstawiciele Ognisk : Gocław, Grochów i Mokotów

 Debata w Centrum Komunikacji Społecznej dotycząca „standardów pracy placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej na terenie m.st. Warszawy”;

XVI Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Ogniskach;

– Dzieci z Ogniska „Praga” odwiedzają zawodników Klubu Legia Warszawa;

 

 Rok 2013

– Wakacyjne wyjazdy wychowanków ZOW;

– „Śródmiejski Festyn Rodzinny” współorganizowany przez Ogniska ZOW – „Starówka” i „Stara Prochownia”;

II Konkurs Literacki ZOW pn. „Moja godzina dla Ziemi”;

– Konkurs plastyczny poświęcony 80 – leciu działalności Ogniska Wychowawczego „Praga”;

XV Turniej Wiedzy o „Dziadku” Lisieckim;

–  Jubileusz 20-lecia Ogniska ZOW „Mokotów”;

– Akcja „Zima w mieście” w Ogniskach ZOW;

Spotkanie Wigilijne pracowników Zespołu Ognisk Wychowawczych w Ognisku ZOW „Grochów”.

 

Rok 2012

– Swoja działalność rozpoczyna Warszawska Strefa Rodziny;

– W Ognisku ZOW „Marymont” zakończono projekt pn. „Moja pierwsza praca”, realizowany od listopada 2012. W trakcie realizacji projektu wychowankowie Ogniska przygotowywali prace plastyczne na aukcje i kiermasze świąteczne;

Wigilia dla organizacji pozarządowych w Ognisku ZOW „Bielany”;

– Ognisko „Grochów” wzięło udział w Integracyjnym Spotkaniu Mikołajkowym na zaproszenie Banku PKO BP;

– Wychowankowie Ogniska ZOW „Praga” wzięli udział w pokazie finałowym umiejętności zdobytych na warsztatach bębniarskich w ramach projektu „Praga Obywatele”;

– II Ogniskowy Dzień Wolontariusza;

–  Organizacja gry miejskiej przez wolontariuszy Ogniska „Starówka”. Gra odbyła się w rejonie Starego i Nowego Miasta;

– Ognisko „Mokotów” wzięło udział w imprezie mikołajkowej w Teatrze „Druga Strefa”.Wydarzeniem dnia była premiera płyty nagranej przez dzieciaki z Domu Dziecka;

W Ognisku „Gocław” odbyło się podsumowanie projektu pn. „Pokochać zwierzaka – to łatwe dla dzieciaka”, realizowanego w Zespole Ognisk Wychowawczych od października 2012;

– Ognisko „Mokotów” wzięło udział w projekcie pn. „Niepełnosprawni Dzieciom”, działającego pod patronatem Powszechnej Akademii Młodzieży. Celem projektu było włączenie niepełnosprawnych wolontariuszy w działania na rzecz społeczeństwa;

– W ramach projektu „Podaj dalej”, Ognisko „Praga” uczestniczyło w spektaklu teatralnym w Teatrze „Lalka”, w którym wystąpiła wychowanka Ogniska;

W budynku ZOW przy ul Starej 4, odbyła się akcja z udziałem wolontariatu pracowniczego General Electric Volunteers. W trakcie akcji zostały pomalowane m.in. pomieszczenia wspólne dla Ognisk „Stara Prochownia” i „Starówka” oraz pomieszczenia Bastionu;

Piknik Rodzinny w Ognisku „Mokotów”;

– Ognisko „Mokotów” wzięło udział w grze miejskiej pn. „Nordic walking dla seniorów i juniorów”realizowanej przez Dzielnicę Mokotów w ramach projektu „Łączenie Pokoleń”; 

– Święto Pracownika Socjalnego w Zespole Ognisk Wychowawczych. Wystąpienie Dyrektora ZOW ” Formy pracy opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej w działalności ZOW w r.szk. 2012-2013″;

– W Ognisku „Stara Prochownia” odbyło się I spotkanie z cyklu „Bezpieczne Dziecko”, realizowanego we współpracy z Policją; 

–  Wizyta studyjna przedstawicieli wolontariatu pracowniczego PZU oraz Centrum Wolontariatu w Zespole Ognisk Wychowawczych;

„Jesienne Zajawki” – integracyjna impreza rodzinna, organizowana w Ognisku „Starówka”, metodami aktywizującymi pedagogiki zabawy;

–  Rozstrzygnięcie konkursu pt.:”Bezpieczne wakacje” ogłoszonego przez pracowników Orange Polska S.A., w ramach wolontariatu pracowniczego w Ognisku „Bielany”;

Jubileusz 10-lecia Ogniska ZOW „Marymont”;

Na Żoliborzu rusza Program Podwórkowych Animatorów;

Akcja wolontariuszy z Kompanii Piwowarskiej w Ognisku „Muranów”;  W czasie akcji zostały pomalowane pomieszczenia Ogniska i zamontowane zostały nowe meble, głównie kuchenne. Clou akcji stanowimy integracyjne zajęcia plastyczne pod kierunkiem pracowników Ogniska „Bielany”. Współorganizatorem akcji było Centrum Wolontariatu w Warszawie;

–  Wychowankowie Ogniska „Starówka” wzięli udział w grze miejskiej pn. „Odkrywcy warszawskich legend” na zaproszenie Fundacji ARTE; 

– Akcja promocyjna idei wolontariatu pracowniczego na rzecz podopiecznych ZOW, wśród pracowników Kompanii Piwowarskiej. Współorganizatorem akcji było Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

 Rok 2011

Letnie kolonie wychowanków ZOW;

– Wizyta Księżnej Renaty Sapiehy;

Piknik Rodzinny OPS i ZOW

Wielka Majówka z TVN

XXIV Festiwal „Piosenka w Świdrze”;

VI MOPTA (Międzyogniskowy Otwarty Przegląd Twórczości Artystycznej)

III Międzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie;

Finał akcji WWF „Godzina dla Ziemi. Spraw, by trwała dłużej”

– W Ognisku „Starówka” ruszyła VI edycja Programu „COOLTURA”;

XIII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim – gra miejska;

– Międzyogniskowy Dzień Kobiet w Ognisku „Muranów”;

Międzyogniskowy Bal Karnawałowy „Latino Valentino”;

Ferie zimowe w ZOW;

V Świąteczna aukcja prac plastycznych wychowanków Ogniska „Marymont” na forum Muratora;

Święto Pracownika Socjalnego w ZOW;

Nagrody Dyrektora Biura Polityki Społecznej z okazji Święta Pracownika Socjalnego;

Warsztaty Edukacji Medialnej;

Piknik w Parku Praskim „RÓWNI I RAZEM”.

 

 Rok 2010

X Spartakiada ZOW;

Konferencja nt. Streetworkingu w ZOW

V Jubileuszowa MOPTA 2010;

– XXIII Festiwal „Piosenka w Świdrze”;

– II Konkurs Wiedzy o Warszawie w Ognisku „Gocław”;

Międzyogniskowy dzień kobiet w Ognisku „Muranów”;

Międzyogniskowe „Imieniny” Dziadka Lisieckiego;

XII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Ogniskach;

Akcja zimowa ZOW;

Warsztaty szkoleniowe dla pedagogów : „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”;

– Konferencja dotycząca streetworkingu;

Święto Pracownika Socjalnego w ZOW

Międzyogniskowe Warsztaty Taneczne

III Jesienny Piknik Profilaktyczny na Mokotowie.

 

Rok 2009
Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr XLVI/1442/2008 zatwierdziła nowy statut ZOW. Od tego momentu Ogniska są specjalistycznymi placówkami wsparcia dziennego.

– Od czerwca do sierpnia trwa Akcja letnia ZOW;

– Ośrodek Górski „Kordon” w Sopotni Wielkiej obchodził swoje 50-lecie;

IV Plener Malarski „Aktor z ogrodem w tle oraz VI Gala akcji „Ławka dla Łazienek Królewskich – dom dla dzieci ulicy”;

Konkurs plastyczny „50 lat Sopotni”;

– Międzyogniskowa Spartakiada Sportowa;

– Uroczyste otwarcie Ogniska „Grochów”;

– XXII Festiwal „Piosenka w Świdrze”;

– Międzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie w Ognisku „Gocław”; 

– XI Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach; 

– Międzyogniskowy Dzień Kobiet w Ognisku „Muranów”; 

– Uroczystość z okazji imienin Dziadka Lisieckiego; 

– Spotkanie Zespołu Zadaniowego d/s Programu „Rodzina”;

– Międzyogniskowy Obóz Narciarski w Ośrodku „Kordon” w Sopotni Wielkiej;

– W Urzędzie m.st. Warszawy odbyła się uroczystość przyznania Nagród Dyrektora Biura Polityki Społecznej za szczególne osiągniecia w pracy pedagogicznej w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Nagrody otrzymało 12 pracowników pedagogicznych z ponad 20-letnim stażem pracy w ZOW;

– Uroczyste obchody 80-lecia istnienia Ognisk. Rada Plenarna wszystkich pracowników Ognisk oraz zaproszonych gości z okazji święta Pracownika Socjalnego. Otwarcie wystawy prezentującej Ogniska Dziadkowe, kluby TPDzUl oraz istniejące aktualnie Ogniska ZOW. Inicjatorem wystawy jest kolega Kazimierz Dąbrowski;

– W ramach 80-lecia istnienia Ognisk odbywa się IV edycja MOPTA w Teatrze na Woli (Międzyogniskowy Otwarty Przegląd Twórczości Artystycznej);

– Powstaje Ognisko „Rembertów” (ul. Plutonowych 10);

– Powstaje Ognisko „Grochów” (ul. Rębkowska 1).

 

Rok 2008 
W latach 2008- 2014 funkcję dyrektora pełniła Pani Elżbieta Tatarowicz.

– Powstaje Centrum Pomocy Środowiskowej „BASTION”. W strukturze CPŚ znajdują się: Punkt Poradnictwa Rodzinnego, Ośrodek Pedagogiki Ulicy, mobilna szkoła, Ośrodek górski KORDON, Klub Europejski. Planowane jest utworzenie Ośrodka Wolontariatu ZOW oraz Środowiskowych Grup Wsparcia;

– ZOW wraz z TPDU im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jest organizatorem III edycji Pleneru Malarskiego „Artysta z ogrodem w tle” w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Honorowym patronem pleneru jest Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska. Wychowankowie, laureaci pleneru, zostają zaproszeni na wizytę do Belwederu;

X jubileuszowy Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim. Koordynatorem tegorocznych zawodów jest Ognisko „Okęcie”;

– W Sopotni Wielkiej odbywa się Między ogniskowy Obóz Artystyczny.

 

Rok 2007
W latach 2001 – 2007 funkcję dyrektora pełnił Pan Piotr Słupek-Opolski (1963-2007)

– Powstaje oficjalna strona internetowa ZOW;

– Ukazuje się książka Kazimierza Dąbrowskiego „Ogniska Dziadka Lisieckiego”.

 

Rok 2006

– Rozpoczyna działalność Szkoła Ruchoma (Mobile School), działająca pod opieką Zespołu Ognisk Wychowawczych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej;

– Uroczyste wręczenie sztandaru ZOW i TPDU.

 

 Rok 2005

– Gimnazjum przy ul. Starej 4, zaczyna funkcjonować jako samodzielna jednostka.

 

 Rok 2004

– przy ul. Starej 4 powstaje Punkt Poradnictwa Rodzinnego „Bastion”.

 

Rok 2003

– Przy ul. Robotniczej 15 powstaje Ognisko „Okęcie”.

 

Rok 2002

– Ognisko „Świder” zostaje wyłączone ze struktury ZOW;

– Przy ul. J.Ch. Paska 10 powstaje Ognisko „Marymont”;

– W strukturach ZOW rozpoczyna działalność grupa pedagogów ulicy, wspierana przez Fundację dla Polski oraz francuskich pedagogów z organizacji GPAS France;

– Świętujemy setną rocznica urodzin Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

 

Rok 2001

W latach 1996 – 2001  funkcję dyrektora pełniła Pani Beata Chyz-Banek.

– Przy ul. Broniewskiego 56a powstaje Ognisko „Bielany”;

– Budynek Starej Prochowni przestał być w posiadaniu ZOW. Nowym użytkownikiem tego miejsca zostaje Centrum Edukacji Kulturalnej;

– Zlikwidowane zostały hoteliki w Ogniskach „Muranów” i „Gocław”;

– Uniwersytet w Darmstadt (Niemcy) nawiązuję współpracę z ZOW. Studenci tej uczelni przez 5 kolejnych lat odbywają 3-miesięczne staże zawodowe, pod kierunkiem wychowawców z Ogniska „Starówka”;

– Rada Plenarna ZOW nt. „Możliwości i utrudnienia realizacji celów w Ogniskach po reformie systemu opieki”.

Rok 2000

– Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Ogniska ZOW stają się placówkami wsparcia dziennego;

– 13 listopada obywa się  Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez ZOW i TPDU,  pod patronatem Departamentu Profilaktyki i Opieki MEN pt. „Kierunki rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych w nowej rzeczywistości”;

– W plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Warszawiaka Stulecia, Kazimierz Lisiecki „Dziadek” zdobywa piąte miejsce.

 

Rok 1999
Następuje reforma edukacji, systemu opieki oraz administracji państwa.

– Organem prowadzącym ZOW staje się Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;

– W budynku głównym przy ul. Starej 4 rozpoczyna działalność filia Gimnazjum nr 21 w Świdrze;

– „Stara Prochownia” zaczyna funkcjonować jako samodzielne Ognisko.

 

Rok 1998

– Odbyła się Rada Plenarna ZOW nt. „Kierunki Rozwoju Zespołu Ognisk Wychowawczych”, podczas której odbyły się warsztaty oraz dyskusja panelowa;

– Ukazuje się książka Kazimierza Dąbrowskiego „Kurier Czerwono…!!!, czyli… Opowieść o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych chłopakach ”, która przez kolejne lata stanowi dla Ogniskowców vademecum wiedzy o historii Ognisk.

 

 Rok 1997 

– Ognisko „Starówka” organizuje I Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach. Turnieje odbywają się do dziś;

– Akcja „Wspólnota Serc IV”. Zebrane pieniądze zostały przekazane Fundacji „Dar Serca” na leczenie dziewczynki z Sanoka, chorej na mózgowe porażenie dziecięce i obustronne zwichnięcie stawów biodrowych;

– Powstaje ogniskowy logotyp;

Współpracę z Ogniskami nawiązuje Agnieszka Dydycz, Prezes Fundacji „Pomóżmy Dzieciom”. Fundacja wspiera finansowo działalność Ogniska „Starówka”, a od 2005 roku również Ogniska „Bielany”.

 

Rok 1996       

W latach 1991 – 1996 funkcję dyrektora pełni Pan Wojciech Turewicz.

– Uroczyste obchody 30-lecia Ogniska „Starówka”.

– Zmiana nazwy z PZOW na Zespół Ognisk Wychowawczych;

– Akcja „Wspólnota Serc III”.  Pieniądze zebrane w czasie trwania akcji zostały przekazane TPDU na budowę nowego Ogniska w Pruszkowie-Żbikowie, miejscu urodzenia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.  Finał akcji odbył się na terenie Ogniska „Starówka” z udziałem m.in. Prezydenta m.st. Warszawy – Marcina Święcickiego oraz Ogniskowców z zagranicy;

– W grudniu, w Muzeum Woli otwarta została wystawa „Kazimierz Lisiecki Dziadek i Jego Wielka rodzina”;

– Spotkanie Pokoleń Ogniskowców w Teatrze Ochoty, w dwudziestą rocznicę śmierci Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

 

 Rok 1995

– Akcja „Wspólnota Serc II”. Wychowankowie zbierają pieniądze na wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla dzieci autystycznych. Pieniądze zostały przekazane Fundacji „Synopsis”;

– Uroczyste obchody 50-lecia Ogniska „Świder”;

– W ramach współpracy z francuską organizacją Leo Lagrange odbyły się m.in. dwa międzynarodowe obozy letnie: 1995 – Zakopane, 1996 – Pietesti w Rumunii.

 

Rok 1994

– Uroczyste otwarcie Świetlicy „Otwarte Drzwi” w budynku Starej Prochowni. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci rumuńskich i polskich, żebrzących na ulicach Warszawy;

– Akcja Charytatywna „Wspólnota Serc I”. Wychowankowie wszystkich Ognisk zebrały pieniądze, które następnie zostały przekazane do szpitala w Dziekanowie Leśnym,  na leczenie dzieci chorych na białaczkę. Finał akcji odbył się w Ognisku „Świder”;

– Remonty w wielu Ogniskach PZOW, wykonywane przy czynnym udziale wychowanków, wychowawców i rodziców;

– Konferencja Plenarna pedagogów nt. „Kierunki rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce”. Konferencja odbyła się przy ul. Starej 4;

– Nawiązanie współpracy z francuską organizacja GPAS. Grupa pedagogów z ZOW wyjeżdża na szkolenie do Brestu.

 

Rok 1993

– Powstaje Ognisko „Mokotów”, przy ul. Grottgera 25a;

16 grudnia zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie „Przywrócić Dzieciństwo” założone przez wychowanków K. Lisieckiego „Dziadka”. Stowarzyszenie zyskuje rangę Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Rok 1991

W latach 1988 – 1990 funkcję dyrektora Ognisk pełnił Pan Wojciech Salinger 

– Powstaje Ośrodek Twórczości Pedagogicznej, który m.in zajmuje się organizowaniem szkoleń dla pedagogów Ognisk, umożliwiających podnoszenie jakości ich pracy;

– Powstaje Ognisko „Włochy”, przy ul. Cietrzewia 22 (Ognisko zakończyło działalność 30.06.2012 r.);

– W Starej Prochowni powstaje Wspólnota Działa? Twórczych;

– Organizowany jest konkurs na sponsora, menadżera i na najbardziej aktywną grup? młodzieży w PZOW;

– Współpraca z francuską organizacją Leo Lagrange. 

 

Rok 1989

Następuje kryzys w oświacie. W związku z tym w PZOW rozpoczęto działalność gospodarczą celem zarabiania pieniędzy na bieżącą działalność. Wynajmowano pomieszczenia, wynajmowano pokoje w hotelikach ognisk, udzielano usług magielniczych itp. Aby podnieść standard pomieszczeń, własnymi siłami, przeprowadzono remonty w wielu Ogniskach.

– Powstaje Ognisko „Gocław” (ul. Witoszyńskiego 1). W kolejnych latach Ognisko czterokrotnie zmieniało swój adres. Obecnie mieści się przy ul. Meissnera 13.

 

Rok 1988    

W latach 1984 – 1988 funkcję dyrektora pełniła Pani Maria Lubieniecka.

– Ognisko „Świder” organizuje I Międzyogniskowy Festiwal „Piosenka w Świdrze” (festiwale odbywają się do dziś).

 

Rok 1986

– Ognisko „Gdynia” zostaje wyłączone ze struktury PZOW.

 

Rok 1984

W latach 1971 – 1984 funkcję dyrektora pełniła Pani Maria Łopatkowa.

– Powstaje Ognisko „Gocław” (ul. Witoszyńskiego 1). W kolejnych latach Ognisko czterokrotnie zmieniało swój adres. Obecnie mieści się przy ul. Meissnera 13.

 

 Rok 1983

– Ognisko „Świder” organizuje I Międzyogniskowy Festiwal „Piosenka w Świdrze” (festiwale odbywają się do dziś).

 

 Rok 1986

– Ognisko „Gdynia” zostaje wyłączone ze struktury PZOW.

– Organem prowadzącym PZOW staje się Kuratorium Oświaty i Wychowania.

 

Rok 1983

– Powstaje pogotowie rodzinne dla ofiar przemocy domowej przy ul. Witoszyńskiego 1.

 

Rok 1981

– 8 grudnia, przy ul. Starej 4, odbywa się Seminarium pt. „Kazimierz Lisiecki i Jego dzieło”, zorganizowane przez Koło Wychowanków;

– Z inicjatywy Marii Łopatkowej powstaje Komitet Ochrony Praw Dziecka, działający w budynku Starej Prochowni w latach 1981-1993;

– Na terenie  Ogniska „Świder” powstaje  ogniskowa szkoła dla dzieci zdolnych, ale z problemami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, zwana Ogniskową Akademią Umiejętności i Sukcesu. 

 

Lata 1977 – 1981

– Organizowane są wczasy dla dzieci osieroconych z uregulowaną sytuacją prawną i kandydatów na rodziców zastępczych. Podczas wyjazdu wiele dzieci z warszawskich Domów Dziecka znalazło swoje nowe rodziny zastępcze lub adopcyjne.

 

Rok 1978

– Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych otrzymuje imię Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”;

– Na terenie Ogniska „Starówka” powstaje filia Szkoły Podstawowej Nr 283, działającej pod egidą Instytutu Matki i Dziecka, dla dzieci neurotycznych, zagrożonych demoralizacją i załamaniem linii szkolnej lub już ze załamaną linią szkolną. Szkoła funkcjonowała do 1981 r.

 

Rok 1976

– 8 Grudnia umiera Kazimierz Lisiecki „Dziadek”;

– 12 grudnia, w dniu pogrzebu, powstaje Koło Wychowanków , (działające do dziś).

 F.294-kopia.jpg

 

Rok 1974

– Majowa Sesja Plenarna ZOW w Ognisku „Świder”.

 

Rok 1973

– W Starej Prochowni rozpoczyna działalność Teatr Pantomimy OPTY.

 

Rok 1972

– Rozpoczyna działalność Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży w budynku Starej Prochowni (działa do 1992 r);

– Zainicjowana zostaje nowa forma pracy z rodzin? – wczasy rodzinne z pedagogiem w Sopotni Wielkiej (odbywają się do dziś).

 

Rok 1971

W latach Lata 1928 – 1971 funkcję dyrektora pełnił Kazimierz Lisiecki (1902-1976).

– Z inicjatywy nowego dyrektora (Marii Łopatkowej), powstaje Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy, zajmujący się doskonaleniem metod pracy pracowników pedagogicznych Ognisk;

– Dziadek otrzymuje Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz TPD”;

– W kwietniu Kazimierz Lisiecki przechodzi na emeryturę.   

 

Rok 1962

– Dziadek otrzymuje tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

 

Rok 1965

– W Ogniskach pojawiają się dziewczęta. W latach 1965–1971 Ognisko „Muranów” było przeznaczone wyłącznie dla nich.

 

Rok 1964 

 – Swoją działalność rozpoczyna Ognisko „Starówka” (ul. Stara  4). Staje się ono jednocześnie siedzibą dyrekcji Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych.

 

Rok 1959 

– Powstaje Ognisko „Gdynia” . Mieściło się ono wówczas na parterze kamienicy przy ul. Zygmunta Augusta 9, przygotowała je Maria Pilecka, długoletnia współpracownica Kazimierza Lisieckiego. Pierwszym kierownikiem placówki w Gdyni był Wojciech Salinger, który pełnił swoją funkcję w latach 1959–1967. Do roku 1986 Ognisko Wychowawcze „Gdynia” funkcjonowało w strukturze Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie.

 – W Sopotni Wielkiej powstaje, istniejąca do dziś,  baza dla obozów letnich i zimowych. W latach 1976-1982 działało tu również Ognisko „Sopotnia”;

F.1566.jpg

 

Rok 1958

– Jubileusz 40-lecia pracy wychowawczej Dziadka.

 

Rok 1957

– W styczniu „Dziadek” otrzymuje nagrodę Miasta Warszawy za 1956 r., „Za wybitne zasługi w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz  wieloletnią pracę w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy”;

– Powstaje Ognisko „Muranów” (ul. Dzielna 17a).

 

Rok 1956

– Powstaje Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych (PZOW). Jego dyrektorem zostaje Kazimierz Lisiecki;

– W lipcu „Dziadek” zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Rok 1952

– Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Ogniska na Pradze i w Świdrze działają jako „Państwowy Dom Dziecka „Ognisko”.

 

Rok 1948

– Ponowna rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.

 

Rok 1945

– Pozyskanie 14-hektarowego, zalesionego terenu przylegającego do rzeki Świder oraz dwóch zdewastowanych willi w Świdrze. Ogniskowcy remontują je  własnymi siłami;

– Powstaje Ognisko Świder” (ul. Mickiewicza 43/47). Funkcjonowało ono w strukturach Zespołu Ognisk Wychowawczych do 2002 roku.

– Organizacja pierwszego po wojnie obozu letniego na terenie Ogniska. Kolonie były wyjazdami pod namiot, wypoczywało tu nawet 500 ogniskowców podczas jednego wyjazdu. 

 

Lata 1939 – 1945

– Wybuch II wojny światowej przerywa prace przy organizacji Ogniska w Toruniu i Pomorskiego Oddziału TPDzUl. Przestają działać Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi, a także Biuro Dzienników i Czasopism. Ognisko przy ul. Długiej ulega zniszczeniu.
Starsi Ogniskowy działają w organizacjach konspiracyjnych, walczą w Powstaniu Warszawskim, wielu z nich ginie. W czasie Powstania ulega całkowitemu zniszczeniu Ognisko na Długiej, a pozostali przy życiu Ogniskowy (do marca 1945 r.) szukają schronienia w „Ognisku na wygnaniu”, w Giełzowie.

 

Rok 1938

– Powstają Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi.

– Otwarcie Ogniska przy ul. Długiej 13 z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego;

 F.68.jpg

Rok 1937

– W Ognisku przy Nowym Zjeździe powstaje Klub Pracujących dla najstarszych Ogniskowców.

 

Rok 1936

– W Ognisku przy Nowym Zjeździe ukazuje się pierwszy numer ogniskowej gazetki „Oczko”.

 

Rok 1935

 – Pierwszy obóz letni WF i PW we Fronołowie nad Bugiem zorganizowany przy pomocy Wojska Polskiego (następne w odbyły się latach 1936–1939).

 

Rok 1934

– Powstaje Ognisko przy ul. Nowy Zjazd 9. Istnieje tu do 1937 r. po czym budynek zostaje rozebrany w związku z porządkowaniem terenu wokół Zamku Królewskiego.

 

Rok 1933

– Początek działalności Ogniska „Praga”;

– Kolonie letnie w Małkini (następne w 1934 r.).

 obóz letni-Małkinia.jpg

 

Rok 1932

– Biuro Dzienników i Czasopism przejmuje lokal przy ul. Senatorskiej 29;

– Ogniskowcy przenoszą się do budynku na Pradze przy ul. Środkowej 9.

 

Rok 1930

– Ognisko z Hipotecznej przenosi się na ul. Senatorską 29 do Galerii Luksemburga;

– Kolonie letnie w Zajezierzu. (następne w 1931 r.).

obóz letni Zajezierze-plażowanie.jpg

 

Rok 1928

– Otwarcie pierwszego Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy przy ul. Hipotecznej 5 (działało w tym lokalu do 1930 r.). Kierownikiem zostaje Kazimierz Lisiecki;

– Pierwsze kolonie letnie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy w Lipinach (kolejne odbyły się w latach 1929 i 1932).

obóz letni Lipiny 4.jpg