„Depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania oraz pokrewne objawy i wczesne reagowanie”. Warsztaty dla rodziców i opiekunów w Ognisku Praga.