Praktyki

Otwierając się na potrzeby warszawiaków, oferujemy możliwość podjęcia praktyk kierowanych zarówno do absolwentów uczelni wyższych oraz szkół zawodowych i policealnych, jak i obecnych studentów i słuchaczy.

Praktyka ma na celu pomoc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabyciu umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy.

Możesz odbywać praktyki absolwenckie, jeżeli ukończyłeś co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyk nie masz ukończonego 30. roku życia. Praktyki, które można odbyć w wybranych Ogniskach Wychowawczych lub biurze CWR RW dają możliwość uzyskania doświadczenia oraz zdobycia umiejętności, przydatnych w codziennej pracy. Praktyki oferowane przez nas są nieodpłatne. 

Osoby, które zgłaszają się do nas na staż w Ogniskach Wychowawczych mogą:

 • pomagać dzieciom w nauce i w odrabianiu lekcji
 • prowadzić warsztaty, gry, zabawy i animacje
 • pomagać kadrze w codziennych obowiązkach
 • realizować projekty edukacyjno-społeczne
 • wspomóc nas w realizacji projektów kulturalnych i artystycznych (np. telewizja młodzieżowa, studio nagraniowe, nauka śpiewu)
 • wspierać nas w codziennym działaniu swoją wiedzą ekspercką
 • pomagać przy pracach biurowych
 • pomagać w naprawach i remontach na terenie Ogniska
 • realizować własne pomysły i pasje.

Osoby, które zgłaszają się do nas na praktyki w biurze CWR RW mogą:

 • rozwinąć swoją wiedzę z zakresu działania instytucji, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych
 • poznać zasady sporządzania umów i pism urzędowych
 • poznać specyfikę pracy w biurze miejskiej instytucji wsparcia rodziny
 • pomagać pracownikom w ich codziennych obowiązkach.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub chcesz zgłosić się na praktyki, skontaktuj się nami: 

e-mail: a.glogowska@rodzinnawarszawa.pl,
tel.: +48 536 100 004 (16)