Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bielany

O Nas

NASZA HISTORIA

Inicjatywa utworzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej powstała w drugiej połowie lat 90-tych. Wokół bielańskiej działaczki społecznej a później posłanki Joanny Fabisiak powstała grupa inicjatywna działająca na rzecz utworzenia tej placówki.

Po wyborach do Rady Gminy w 1998 r. została utworzona Komisja Rodziny. Inicjatorka powołania Poradni – psycholog Teresa Gołąb jako jedyna spoza Rady została członkiem tej Komisji, a wypracowany przez nią autorski model funkcjonowania Poradni Rodzinnej posłużył potem do utworzenia Bielańskiej Poradni Rodzinnej.

W nowej Radzie Gminy bardzo aktywnym działaczem prorodzinnym i entuzjastką utworzenia Poradni stała się Jolanta Wójcikiewicz, ówczesna wiceburmistrz Gminy Bielany. Przełomem w wysiłkach na rzecz aktywizacji polityki prorodzinnej stał się opracowany w 1998 r. „Raport o stanie bielańskich rodzin”, naświetlający wielorakie aspekty i trudności ich funkcjonowania. W dniu 29 czerwca 1999 r. Uchwałą nr 164/XV/99 Rady Gminy Bielany podjęto decyzję utworzenia BPR. Uchwała ta w §1 stanowi, że „z dniem 1 sierpnia 1999 r. tworzy się samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową Gminy Warszawy – Bielany pod nazwą Bielańska Poradnia Rodzinna. Pierwszym dyrektorem Poradni została pani Teresa Gołąb, sprawująca tę funkcję do grudnia 2005 r. Celem Bielańskiej Poradni Rodzinnej jest realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy. Oficjalne otwarcie Poradni nastąpiło dnia 9 grudnia 1999 r.

Z dniem 30 września 2004 r. na podstawie uchwały nr XXXVIII/888/2004 w sprawie ujednolicenia nazw Specjalistycznych Poradni Rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów, Bielańska Poradnia Rodzinna przyjęła nazwę Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. W 2006 r. funkcję dyrektora SPR objęła Jadwiga Göransson.  Od 1 lipca 2023 r. SPR Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy została włączona w strukturę organizacyjną Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Aktualności

Aktualności

Więcej

Terapia par, Psychoterapia indywidualna, Konsultacje i spotkania, Mediacja, Poradnictwo prawne, Grupy pomocy.

Oferta

Więcej

Zespół poradni

Obecnie zespół Poradni składa się z kierownika, siedmioosobowego zespołu merytorycznego, superwizorki oraz sekretarki odpowiedzialnej za pierwszy kontakt.

Zespół

Więcej

Specjalistyczna poradnia rodzinna Bielany

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
tel.: 22 864-73-06

Aleja Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Daniłowskiego)
01-829 Warszawa

8:00-20:00