Miasto Korzyści, edycja 2017/2018: Program Wzmacniania Rodziny

Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca na obydwa terminy!

 

Terminy szkoleń (jeden do wyboru): 

I termin: 28-29 października 2017, sobota godzi. 10.00-18.00, niedziela godz. 9.00-15.00

II termin: 9-10 grudnia 2017 sobota godzi. 10.00-18.00, niedziela godz. 9.00-15.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko Muranów, ul. Dzielna 17 lok. 15

Adresaci szkolenia: pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

– zapoznanie  z założeniami i treścią rekomendowanego programu PWR

– nabycie bezterminowych uprawnień „Edukatora rodzinnego programu PWR” uprawniających do jego realizacji

– wzrost kompetencji i umiejętności w zakresie pracy z rodziną

Wymagania:

– wykształcenie wyższe (psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, psychoprofilaktycy, asystenci rodziny)

– wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji, udziału w zajęciach a także pracy na rzecz potrzebujących rodzin

– zgłoszenia w trzy- lub czteroosobowych zespołach (nie muszą być z tej samej placówki)

– zapisanie uczestnika na szkolenie przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/dHmIkYSEnGtQ74X73

Certyfikat:

– wstępne zaświadczenie udziału w części teoretycznej szkolenia po zakończeniu dwudniowych warsztatów

– ostateczne zaświadczenie nadające uprawnienia Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 po przeprowadzeniu części praktycznej szkolenia we własnym zakresie – cyklu 7 zajęć z rodzinami we własnym  środowisku zawodowym

– w okresie maksymalnie jednego roku od zakończenia etapu teoretycznego

– do uzyskania certyfikatu niezbędna jest 100% frekwencja.

Zapisy trwają do:

– na I termin do 9 października,

– na II termin do 20 listopada

Liczba osób: maksymalna to 6 zespołów po 4 osoby na każdy termin

Więcej o programie PWR: http://www.fundacja-maraton.pl/pwr-10-14/2013-01-29-13-47-47/program-wzmacniania-rodziny-10-14.html

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Prowadzący:

Grażyna Zimak – psychoprofilaktyk, certyfikowany trener Programu Wzmacniania Rodziny, ogólnopolski koordynator programu

Janusz Zimak – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany trener Programu Wzmacniania Rodziny