Polecane miejsca (SPR)

Ośrodki terapeutyczne:

 

 • Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

 

http://ptpp.pl/poradnia/poradnia-informacje/

 

Placówka kliniczna oferująca niskopłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców Warszawy. Prowadzi m.in. konsultacje i indywidualną psychoterapię. Pomoc adresowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

 

 • Psychoanaliza w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym

 

http://psychoanaliza.org.pl/?page_id=9

 

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oferuje niskopłatną psychoanalizę – intensywną psychoterapię indywidualną w zakresie czterech sesji w tygodniu, dla osób, w przypadku których jest ona wskazana ze względów klinicznych, a które z różnych powodów nie mogą podjąć pełnopłatnej psychoanalizy. Propozycja dotyczy zarówno osób dorosłych i młodzieży.

 

 • Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii

 

http://www.mop-poradnia.pl/

 

Publiczny ośrodek udzielający bezpłatnej pomocy młodzieży od 15 do 21 roku życia uczącej się w szkołach, znajdujących się na terenie Warszawy oraz rodzicom, rodzinom i opiekunom młodzieży w wieku 15-21 lat i profesjonalistom (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, studenci, kuratorzy, pracownicy oświaty), mającym w swojej pracy doświadczenia z młodzieżą w wieku 15-21 lat. Praca prowadzona jest w wielu formach, m.in.: terapia indywidualna, grupy terapeutyczne, warsztaty, psychoterapia rodzinna.

 

 • Stowarzyszenie Aslan

 

http://www.aslan.org.pl/

 

Stowarzyszenie oferujące przede wszystkim bezpłatną pomoc psychologiczną dzieciom. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, psychoterapię, grupy psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne i grupy wsparcia oraz poradnictwo i warsztaty dla rodziców i opiekunów.

 

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

 

http://www.poradnia-top.pl

 

Poradnia oferująca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z terenu Warszawy. Prowadzi również diagnozę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacyjne i terapeutyczne, a także wydaje opinie i orzeczenia.

 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Warszawa Bemowo

 

http://ppp20.pl/

 

Publiczna poradnia oferująca bezpłatną diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. W ofercie znajduje się również 37 rodzajów zajęć postdiagnostycznych, m.in.: logopedyczne, psychologiczne, grafomotoryczne, zajęcia rozwijające twórczość i umiejętności społeczne.

 

 • Tavistock Relationships

 

https://tavistockrelationships.org

 

Założony w 1948 roku londyński ośrodek zajmujący się psychoterapią par, szkoleniem przyszłych terapeutów oraz badaniami naukowymi dotyczącymi relacji w parach i różnych metod ich terapii. Współpracujemy z TR od roku 2014 – nasi terapeuci pracują pod superwizją Stanleya Ruszczynskiego oraz Mary Morgan – specjalistów z tego ośrodka.

 

Organizacje zrzeszające terapeutów:

 

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

 

http://ptpp.pl/

 

Organizacja zrzeszająca certyfikowanych psychoterapeutów oraz psychoterapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego. Zajmuje się propagowaniem psychoterapii psychoanalitycznej, nadzoruje szkolenie, doskonalenie zawodowe oraz pracę terapeutów.

 

 • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

 

http://psychoanaliza.org.pl/

 

Organizacja zrzeszająca licencjonowanych psychoanalityków oraz kandydatów. Towarzystwo oferuje m.in. możliwość niskopłatnej psychoanalizy prowadzonej przez psychoanalityków lub zaawansowanych kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

 

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 

www.ptp.org.pl

 

Towarzystwo zrzeszające psychologów i innych specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną. Jego celem jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta służyła ludziom pomocą. PTP nadaje certyfikaty psychoterapeutom, którzy odbyli całościowe szkolenie i zdali egzamin przed komisją Towarzystwa.

 

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 

http://psychiatria.org.pl

 

Towarzystwo zrzeszające lekarzy psychiatrów oraz psychoterapeutów, posiadające swoje oddziały, sekcje i komisje. Nadaje również certyfikaty psychoterapeutom, którzy odbyli całościowe szkolenie i zdali egzamin przed komisją PTP. Towarzystwo wydaje dwumiesięcznik Psychiatria Polska.