Synergia

W kamienicy przy ul. Markowskiej 16 powstaje „Synergia” – miejsce, gdzie mieszkańcy i mieszkanki Pragi będą mogli wspólnie i aktywnie spędzać czas. Jest to jedna z naszych inwestycji miejskich realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku. Przewidujemy, że zakończą się w bieżącym roku, po czym nastąpi urządzanie i wyposażanie wnętrz. Zależy nam, aby budynek był oddany na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkanek i mieszkańców najpóźniej w przyszłym roku.

Odtworzenie kamienicy

Jak wykazały ekspertyzy, zły stan techniczny budynku i fundamentów nie pozwala na przeprowadzenie remontu. Konieczne jest całkowite odtworzenie konstrukcji, stąd decyzja o rozbiórce. Prace prowadzona są od górnych kondygnacji, ręcznie przez wykwalifikowaną ekipę budowlaną. Po zakończeniu tego etapu nastąpi szczegółowe odtworzenie kamienicy w jej historycznym kształcie i z użyciem oryginalnej cegły.

zdjęcie przedstawiające wnętrze budynku

Wszystkie prace prowadzone są pod ścisłą kontrolą Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz prowadzącego inwestycję Zakładu Gospodarki Nieruchomościami.

Kamienica przy ul. Markowskiej 16 była zagrożona katastrofą budowlaną już w 2013 roku. Wtedy, w trybie awaryjnym, wykwaterowano wszystkich jej mieszkańców, budynek został wyłączony z użytkowania i zabezpieczony tymczasową konstrukcją stalową spinającą ściany zewnętrzne. Nie zapobiegło to jednak jego degradacji.

zdjęcie przedstawiające wnętrze budynku

Ze względu na zauważone duże odchylenie ściany frontowej od pionu, pęknięcia ścian oraz stropów już od 2009 r. prowadzony był monitoring geodezyjny budynku. Od tamtego czasu wykonywano szereg pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji, opinii geotechnicznych, ekspertyz konstrukcyjnych oraz projektów dodatkowych konstrukcji zabezpieczających ściany budynku sąsiedniego oraz samej kamienicy. Wszystkie opracowania wskazywały na bardzo zły stan techniczny kamienicy oraz dużą degradację materiałów, z których został wykonany. Zużycie techniczne obiektu wynikało także z jego wieku, trwałości zastosowanych materiałów oraz jakości wykonania.

Kamienica przy ul. Markowskiej 16 zostanie odtworzona z najwyższą dbałością o jej pierwotny kształt i wygląd. Szczególnie zadbamy o zachowanie niezmienionej bryły historycznego budynku, jego elewację oraz dach. Szkielet budynku zostanie wykonany w technologii żelbetowej, ściany działowe oraz wypełniające z cegły, natomiast więźba dachowa zostanie rozebrana i odtworzona w tej samej konstrukcji co historyczna. Zanim jednak ekipa remontowa przystąpi do robót budowlanych w samej kamienicy, wzmocni fundamenty sąsiednich budynków. Generalnym Wykonawcą prac jest firma MISECO, która ma doświadczenie w pracach przy tego typu obiektach.

zdjęcie przedstawiające wnętrze budynku

Zakończenie budowy w tzw. „stanie surowym otwartym” planowane jest na drugą połowę 2019 r.

O Synergii

„Synergia” zajmie 2400 m² powierzchni. Będzie to miejsce otwarte i służące wszystkim mieszkańcom i mieszkankom, w którym powstanie:

 • centrum inicjatyw lokalnych
 • miejsce spotkań dla rodzin z dziećmi
 • sala sportowa DOJO (miejsce treningu sztuk i sportów walki)
 • jadłodajnia
 • Placówka Wsparcia Dziennego
 • harcówka
 • sala konferencyjna
 • miejsca rzemieślniczych usług lokalnych
 • powierzchnie biurowe do współpracy lokalnych organizacji pozarządowych
 • przestrzeń ekspozycyjna dla prac artystycznych

„Synergia” będzie miejscem spotkań – dla rodzin z dziećmi i bez dzieci, singli, mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku, gdzie każdy będzie mógł poćwiczyć na sali sportowej, posilić się w jadłodajni, porozmawiać o lokalnych inicjatywach i wszelkich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. W „Synergii” będzie można skorzystać z sali konferencyjnej, sprzętu komputerowego, powierzchni biurowych i przestrzeni ekspozycyjnych. Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które straciły pracę, poszukują jej lub są zagrożone jakimkolwiek wykluczeniem, będę miały możliwość skorzystania z porad prawnych, psychologicznych i zawodowych.

Część pomieszczeń zostanie przeznaczona na potrzeby organizacji pozarządowych, dzięki czemu zyskają one przestrzeń do współpracy z innymi instytucjami – publicznymi oraz niepublicznymi.

„Synergia” będzie miejscem przyjaznym i dostępnym dla seniorów i seniorek oraz osób z niepełnosprawnościami, ponieważ zbudujemy ją bez barier architektonicznych.

Koncepcja „Synergii” odpowiada na potrzeby i pomysły mieszkanek i mieszkańców Pragi-Północ przedstawione w Raporcie z warsztatów „Jaka przyszłość dla Starej Pragi?”, które miały miejsce w maju 2014 roku.

W budynku planujemy:

 • Dwa lokale komercyjne, każdy z zapleczem socjalnym i sanitariatami. Zastanawiamy się nad możliwością przywrócenia działających w kamienicy przez wiele lat: sklepu mięsnego i pralni chemicznej, ponieważ były to punkty bardzo cenione przez mieszkańców i mieszkanki.
 • Dwa lokale rzemieślnicze – np. stara drukarnia i „wymienialnia” (książek, ubrań, drobnego sprzętu itp.) – dostępność lokalnych usług została wskazana przez uczestników warsztatów „Jaka przyszłość dla Starej Pragi?”. O najem lokali na preferencyjnych warunkach będą mogli ubiegać się lokalni rzemieślnicy w konkursie profilowanym.
 • Warsztat napraw. Miejsce wyposażone w różnego rodzaju elektronarzędzia i narzędzia ręczne, pozwalające na naprawę rowerów, pracę w drewnie, działania twórcze w metalu, drobne naprawy itp. Warsztat byłby dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek i działał na zasadzie wzajemnej wymiany usług (korzystanie z miejsca w zamian za zaoferowanie własnej, dowolnej usługi), mógłby też służyć młodzieży do nauki obsługi narzędzi i utrwalania wiedzy technicznej.
 • Klubokawiarnię komercyjną, w której przewidujemy także ogólnie dostępną strefę, gdzie będzie można przeczytać książkę, rozegrać partię gry towarzyskiej, zagrać w brydża, skorzystać z darmowego WiFi.
zdjęcie przedstawiające japoński mural w budynku
 • Recepcję, szatnię i informację o działaniach realizowanych w „Synergii”.
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych, pełniące rolę miejsca aktywności lokalnej. To serce „Synergii”. Tu będą realizowane działania zaproponowane przez mieszkańców i mieszkanki na rzecz ich integracji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej. Mieszkańcy i mieszkanki będą jednocześnie uczestnikami i inicjatorami zajęć, odbiorcami i organizatorami działań. Operatora miejsca, czyli zarządzającego (jedna lub kilka organizacji pozarządowych), wyłonimy w otwartym konkursie ofert.
 • Jadłodajnię lub stołówkę, którą poprowadzi podmiot społeczny angażujący do pracy osoby potrzebujące pomocy. W tym miejscu będzie można kupić, w przystępnych cenach, ciepłe i pełnowartościowe posiłki.
 • Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • Ogólnodostępną salę konferencyjną wyposażoną w podwyższenie przeznaczone na scenę, ekran, rzutnik i nagłośnienie oraz mniejsze pokoje spotkań.
 • Salę sportową DOJO, która będzie miejscem specjalnie przygotowanym do prowadzenia zajęć z zakresu wschodnich sztuk walki (w tym DOJO), tai chi dla seniorów, nauki tańca, baletu dla dzieci oraz ćwiczeń gimnastycznych dla wszystkich.
 • Bazę NGO – przestrzeń współpracy dla organizacji pozarządowych i innych instytucji, gdzie będą mogły wspólnie opracowywać koncepcje działania, m.in. w ramach miejskich Lokalnych Systemów Wsparcia oraz organizować spotkania i warsztaty streetworkerów. Baza NGO będzie wspólną, otwartą przestrzenią do pracy biurowej dla NGO, animatorów, streetworkerów i lokalnych działaczy.
 • Harcówkę, w której będą mogły być organizowane zbiórki i spotkania harcerskie.
 • Otwarte pracownie artystyczne z przestrzenią ekspozycyjną (wystawienniczą).
 • Przestrzeń mieszkalną z pokojami studenckimi do wynajęcia dla studentów przyjeżdżających na wymiany organizowane przez uczelnie wyższe.

W budynku znajdą się ogólnodostępne toalety publiczne oraz windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z dysfunkcją wzroku i słuchu. Zakładamy również objęcie kamienicy monitoringiem.

Nadzór konserwatorski

Nadzór nad inwestycją, od września 2018 roku, sprawuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (na podstawie Zarządzenia Nr 754/2018 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.05.2018 r.).

Stołeczny Konserwator Zabytków określił warunki i sposób w jaki będzie się odbywać m.in. demontaż historycznych elementów wystroju architektonicznego elewacji (balustrady, stolarka), a także jak będzie zabezpieczana i składowana cegła pochodząca z rozbiórki. To ważne, ponieważ potem, ponownie zostanie ona wykorzystana do odbudowy kamienicy.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków współpracuje również z zespołem projektowym przy opracowaniu szczegółowych rozwiązań projektu wykonawczego, na podstawie którego odtwarzane będą elewacje. Dokładamy bowiem najwyższych starań aby odpowiadały one charakterowi budynku historycznego.

zdjęcie przedstawiające wnętrze budynku