Psychoseksualność dzieci i młodzieży- seminarium

Psychoseksualność dzieci i młodzieży – cykl seminariów dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego

Proponowane seminarium daje możliwość zarówno poznania teorii i przebiegu rozwoju seksualnego u młodzieży, jak i namysłu nad doświadczeniami uczestników. Uczestnicy seminarium będą oddawać się refleksji własnej, pracować będą w parach i podgrupach oraz na forum przy empatycznym wsparciu osoby prowadzącej i grupy.

Terminy seminariów:

grupa I: 8, 15 i 23 kwietnia, 6 i 13 maja*, godz. 9.00–12.00

* ostatni termin może ulec zmianie (informacje zostaną podane najpóźniej w pierwszej połowie kwietnia).

Lokalizacja: siedziba Fundacji Atalaya, ul. Wolska 66 lok. 39.
Liczba miejsc: 5, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

Adresaci seminarium: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Cele seminarium:

 1. Zdobycie wiedzy na temat zachowań seksualnych zarówno tych mieszczących się w normie, jak i tych, na które należy zwracać szczególną uwagę.
 2. Zdobycie narzędzi i języka, pomocnych przy budowaniu przekazów na temat seksualności i seksu.
 3. Nabycie umiejętności, pomocnych przy wspieraniu osób doświadczających trudności w budowaniu relacji z innymi.

Program:

 1. Masturbacja dziecięca i jak na nią reagować.
 2. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży – jak rozmawiać na temat seksualności.
 3. Objawy wykorzystania seksualnego i interwencja.
 4. Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież w obszarze seksualności.
 5. Praca na wybranych przypadkach; wyjaśnienie wątpliwości; wyznaczenie dalszych celów pracy.

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe; aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego; wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
 • Od kierownika pwd:
 1. rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
 2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki: https://goo.gl/forms/V4W2FDDCnzc9fpuq1

Certyfikat: zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium.

Osoba prowadząca:

Anna Brymora – psycholog, seksuolog, trenerka pracująca z młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych, nauczyciel psychologii w programie matury międzynarodowej. W pracy związanej z tematami tabu wykorzystuje liczne metody aktywizujące, m.in. kreatywne pisanie oraz dramę.